إعلان

'NALURI IBLIS'

Minggu ini, Al-Kuliyyah akan bersiaran langsung dari Studio C, Sri Pentas, Bandar Utama.

Bersama Ustaz Mohd Zawawi Jusoh (Pendakwah) akan membincangkan tajuk ‘Naluri Iblis.

Berdasarkan surah Yunus, ayat 44 yang bermaksud :” Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri.”Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum. Pembunuhan biasanya berlaku disebabkan motif politik, cemburu, dendam, membela diri dan sebagainya. Ia dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam.

Membuang bayi, penderaan dan pembunuhan merupakan sifat zalim yang lahir daripada naluri iblis.

Al-kuliyyah cuba membincangkan sebab musabab berlakunya kezaliman seperti ini berlandaskan psikologi dan sudut pandangan Islam.

Renungkanlah beberapa petikan ayat Al-Quran :

Surah Ar-Rum ayat 57 yang bermaksud : “Maka pada hari itu tidak bermanfaat (lagi) bagi orang-orang zalim yang permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.”

Surah Asy-Syura ayat 40 yang bermaksud : “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.”

Jangan lupa saksikan siaran langsung Al-Kuliyyah pada Jumaat, 1 Oktober 2010 jam 5 hingga 6 petang di TV3.
'LAILATUL QADAR'

Minggu ini, Al-Kuliyyah akan bersiaran dari Studio C, Sri Pentas, Bandar Utama.

'Lailatul Qadar’ bakal mengupas mengenai pengertian sebenar lailatul qadar, kelebihan dan bagaimana mengenali lailatul qadar.

Keutamaan Lailatul Qadar Allah berfirman, "Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) pada malam kemuliaan. Dan, tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar." (al-Qadr: 1-5)Barangsiapa solat malam pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan harapan pahala dari Allah maka akan diampun dosa-dosanya yang terdahulu. (Bukhari)

Panelis minggu ini, Datuk Abu Hassan Din Al-Hafiz (pendakwah bebas) bakal menghurai hadis dan ayat Al-Quran yang berkaitan Lailatul Qadar.

Pengacara Al-Kuliyyah, Ustaz Fauzi Mustafa pastinya akan berusaha mengajak panelis agar lebih fokus kepada tajuk perbincangan kali ini.

Saksikan siaran langsung Al-Kuliyyah ini pada jam 5 hingga 6 petang, jumaat, 3 September 2010.
'BELANJA IKUT MAMPU'

Minggu ini, Al-Kuliyyah akan bersiaran langsung dari Studio C, Sri Pentas, Bandar Utama.Bersama Ustaz Mohd Zawawi Yusoh (Pendakwah) dan Datuk Dr. Ma’amor Othman (Setiausaha Agung Persatuan Pengguna Islam Malaysia) akan membincangkan tajuk ‘Belanja Ikut Mampu’.

Berdasarkan surah Al-Isra’, ayat 27 yang bermaksud : “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Ayat ini menjelaskan bahawa Islam mendidik umatnya agar berbelanja mengikut kemampuan diri dan melarang dari sifat membazir serta boros yang dianggap sebagai saudara syaitan.Berdasarkan surah Al-Nisa’, ayat 29 yang bermaksud :”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Kita perlu menghayati tuntutan Islam untuk menjadi pengguna yang bijak manakala peniaga pula perlu adil dalam mencari keuntungan.Perantara Al-Kuliyyah, Ustaz Mohd Fauzi Mustaffa akan cuba mengajak panelis membincangkan tajuk ini dengan lebih santai dan bermanfaat.

Jangan lupa saksikan siaran langsung Al-Kuliyyah pada Jumaat, 13 Ogos 2010 jam 5 hingga 6 petang di TV3.
'UKHUWAH'Minggu ini, Al-Kuliyyah akan bersiaran (Siaran Rakaman) dari Dataran Aqabah di Kompleks Pusat Bandar Pasir Gudang, Pasir Gudang, Johor bersempena perisytiharan Pasir Gudang sebagai Majlis Perbandaran .Bersama Ustaz Jazlan Abdullah (Pendakwah) dan Ustaz Hj. Hanafiah Abdul Razak (Pegawai Syarie Jabatan Mufti Johor) akan membincangkan tajuk ‘Ukhuwah’.

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian saling hasut, saling najsy (memuji barang dagangan secara berlebihan), saling benci, saling berpaling, dan janganlah sebahagian di antara kalian berjual beli kepada orang yang sedang berjual beli dengan sebahagian yang lain, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Muslim adalah saudara muslim lainnya, ia tidak menganiaya, tidak mengecewakannya, dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini -beliau menunjuk ke dadanya tiga kali- Sudah termasuk kejahatan seseorang bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim bagi muslim lainnya adalah haram baik darahnya, hartanya dan kehormatannya." Riwayat Muslim

Hadis riwayat Ibnu Umar RA : Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Seorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya, dia tidak boleh menzaliminya dan menghinakannya. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan memenuhi keperluannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat”. Riwayat Muslim

Surah Ali ‘Imran, ayat 103 yang bermaksud :” Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.

Perantara Al-Kuliyyah, Ustaz Mohd Fauzi Mustaffa akan cuba mengajak panelis membincangkan tajuk ini dengan lebih santai dan bermanfaat.

Jangan lupa saksikan Al-Kuliyyah pada Jumaat, 6 Ogos 2010 jam 5 hingga 6 petang di TV3.
'TAKSUB'

Minggu ini, Al-Kuliyyah akan bersiaran langsung dari Studio C, Sri Pentas, Bandar Utama.

Bersama Dr. Uthman El-Muhammady (Felo Yang Amat Utama ISTAC) dan Ustaz Mohammad Nidzam Abd Kadir (http://nidzamkadir.blogspot.com/) (Pensyarah, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM) akan membincangkan tajuk ‘Taksub’.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud :”Berhati-hatilah kamu daripada ghulu (melampau) dalam agama kerana sesungguhnya orang sebelum kamu telah dihancurkan disebabkan sikap melampau mereka dalam agama.” (Hadis Riwayat Ahmad)

Terdapat golongan yang menggunakan konsep persaudaraan Islam sebagaimana yang terkandung dalam Surah Al-Hujurat ayat 10 yang bermaksud :” Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” sebagai alasan untuk bergerak aktif dalam satu-satu kelompok gerakan (jemaah) sahaja. Bagi mereka, hanya kelompok mereka sahajalah paling betul dan kelompok lain perlu mencontohi cara mereka menggerakkan dan mengendalikan kerja-kerja dakwah dan amal.

Surah Hud, ayat 112 yang bermaksud :” Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah bertaubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Perantara Al-Kuliyyah, Ustaz Mohd Fauzi Mustaffa akan cuba mengajak panelis membincangkan tajuk ini dengan lebih santai dan bermanfaat.

Jangan lupa saksikan siaran langsung Al-Kuliyyah pada Jumaat, 30 Julai 2010 jam 5 hingga 6 petang di TV3.
'TERAPI JIWA'

Minggu ini, Al-Kuliyyah akan bersiaran langsung dari Studio C, Sri Pentas, Bandar Utama.Bersama Ustaz Mohd Zawawi Jusoh (Pendakwah) akan membincangkan tajuk ‘Terapi Jiwa’.

Berdasarkan surah Al-Ahzab, ayat 33 yang bermaksud :” Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.”

Berdasarkan surah Al-Anfaal, ayat 45 yang bermaksud :” Hai orang-orang yang beriman. apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.”

Berdasarkan Hadis Rasulullah SAW yang bermaksud : “Mahukah Aku beritahu amalanmu yang terbaik, yang paling tinggi dalam darjatmu, paling bersih di sisi Allah serta lebih baik dari menerima emas dan perak dan lebih baik bagimu daripada berperang dengan musuhmu yang kamu potong lehernya atau mereka memotong lehermu? Para sahabat lalu menjawab, "Ya." Nabi SAW berkata,"Zikrullah." (Ahmad dan Ibnu Majah)

Rasulullah SAW bersabda lagi yang bermaksud : “Dua kalimat ringan diucapkan lidah, berat dalam timbangan dan disukai oleh (Allah) Arrahman, yaitu kalimat: "Subhanallah wabihamdihi, subhanallahil 'Adzhim" (Maha suci Allah dan segala puji bagi-Nya, Maha suci Allah yang Maha Agung). (Al-Bukhari)

Hadis riwayat Abu Hurairah RA : Dari Nabi SAW, Baginda bersabda: “Sesungguhnya Allah Yang Maha Memberkati lagi Maha Tinggi memiliki banyak malaikat yang selalu mengadakan perjalanan yang jumlahnya melebihi malaikat pencatat amal, mereka senantiasa mencari majlis-majlis zikir. Apabila mereka mendapati satu majlis zikir, maka mereka akan ikut duduk bersama mereka dan mengelilingi dengan sayap-sayapnya hingga memenuhi jarak antara mereka dengan langit dunia. Apabila para peserta majlis telah bersurai mereka naik menuju ke langit. Baginda menambah lagi: Lalu Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung menanyakan mereka padahal Dia lebih mengetahui daripada mereka: Dari manakah kamu sekalian? Mereka menjawab: Kami datang dari tempat hamba-hambaMu di dunia yang sedang menyucikan, mengagungkan, membesarkan, memuji dan memohon kepada Engkau. Allah bertanya lagi: Apa yang mereka mohonkan kepada Aku? Para malaikat itu menjawab: Mereka memohon syurgaMu. Allah bertanya lagi: Apakah mereka sudah pernah melihat surgaKu? Para malaikat itu menjawab: Belum wahai Tuhan kami. Allah berfirman: Apalagi jika mereka telah melihat surgaKu? Para malaikat itu berkata lagi: Mereka juga memohon perlindungan kepadaMu. Allah bertanya: Dari apakah mereka memohon perlindunganKu? Para malaikat menjawab: Dari nerakaMu, wahai Tuhan kami. Allah bertanya: Apakah mereka sudah pernah melihat nerakaKu? Para malaikat menjawab: Belum. Allah berfirman: Apalagi seandainya mereka pernah melihat nerakaKu? Para malaikat itu melanjutkan: Dan mereka juga memohon ampunan dariMu. Baginda bersabda kemudian Allah berfirman: Aku sudah mengampuni mereka dan sudah memberikan apa yang mereka minta dan Aku juga telah memberikan perlindungan kepada mereka dari apa yang mereka takutkan. Baginda melanjutkan lagi lalu para malaikat itu berkata: Wahai Tuhan kami! Di antara mereka terdapat si Fulan yaitu seorang yang penuh dosa yang kebetulan lewat lalu duduk ikut berzikir bersama mereka. Baginda bersabda lalu Allah menjawab: Aku juga telah mengampuninya kerana mereka adalah kaum yang tidak akan sengsara orang yang ikut duduk bersama mereka. (Shahih Muslim No.4854)
Perantara Al-Kuliyyah, Ustaz Mohd Fauzi Mustaffa akan cuba mengajak panelis membincangkan tajuk ini dengan lebih santai dan bermanfaat.

Jangan lupa saksikan siaran langsung Al-Kuliyyah pada Jumaat, 23 Julai 2010 jam 5 hingga 6 petang di TV3.
'PEMBAKAR SYAITAN'

Minggu ini, Al-Kuliyyah akan bersiaran langsung dari Studio C, Sri Pentas, Bandar Utama.Bersama Ustaz Sharhan Shafie (Pengamal Perubatan Islam) akan membincangkan tajuk ‘Pembakar Syaitan’.Berdasarkan surah Al-Israa’, ayat 53 yang bermaksud :”Dan katakanlah kepada hamba-hambaKu: Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.”

Berdasarkan surah Al-Israa’, ayat 82 yang bermaksud :” Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”

Berdasarkan surah Faathir, ayat 5 hingga 6 yang bermaksud : “Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah.”(5)” Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh (mu), kerana sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.”(6)

Perantara Al-Kuliyyah, Ustaz Mohd Fauzi Mustaffa akan cuba mengajak panelis membincangkan tajuk ini dengan lebih santai dan bermanfaat.

Jangan lupa saksikan siaran langsung Al-Kuliyyah pada Jumaat, 16 Julai 2010 jam 5 hingga 6 petang di TV3.
'SOLAT TIANG AGAMA'

Minggu ini, Al-Kuliyyah akan bersiaran langsung dari Studio C, Sri Pentas, Bandar Utama.Bersama Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman (Eksekutif Dakwah Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan) akan membincangkan tajuk ‘Solat Tiang Agama’. Ia sempena Isra’ Mikraj yang jatuh pada 10 Julai 2010 Masihi bersamaan 28 Rejab 1431 Hijrah.

Satu daripada pengajaran besar dalam peristiwa Isra’ dan Mikraj ialah Allah S.W.T memerintahkan secara terus kepada Rasulullah S.A.W tanpa melalui Jibrail mengenai fardhu solat lima waktu.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengisahkan seorang lelaki telah bertemu Rasulullah S.A.W lalu berkata: "Wahai Rasulullah!, tunjukkanlah kepada aku satu amalan yang membolehkan aku masuk ke syurga". Maka Baginda menjawab dengan bersabda : "Engkau hendaklah mengabadikan diri kepada Allah S.W.T, jangan menyekutukanNya dengan sesuatu pun, dirikanlah sembahyang sebagaimana yang difardhukan dan keluarkanlah zakat serta berpuasa di bulan Ramadhan". Lalu orang itu berkata: " Demi Allah yang berkuasa ke atas diriku, aku tidak akan menambah atau mengurangi sama sekali apa yang telah dijelaskan kepadaku. "Setelah orang itu beredar, Rasulullah S.A.W bersabda :"Siapa yang ingin melihat ahli syurga, maka lihatlah kepada lelaki itu".

Berdasarkan surah Al-Ankabut, ayat 45 yang bermaksud :”Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah (solat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Allah S.W.T telah menegaskan bahawa ibadah solat dapat mencegah pelbagai perbuatan keji dan mungkar dalam kehidupan harian. Namun apa yang nyata ialah ramai juga yang bersolat melakukan maksiat.

Perantara Al-Kuliyyah, Ustaz Mohd Fauzi Mustaffa akan cuba mengajak panelis membincangkan tajuk ini dengan lebih santai dan bermanfaat.

Jangan lupa saksikan siaran langsung Al-Kuliyyah pada Jumaat, 9 Julai 2010 jam 5 hingga 6 petang di TV3.
'IHSAN'

Minggu ini, Al-Kuliyyah akan bersiaran langsung dari Studio C, Sri Pentas, Bandar Utama.


(Gambar ihsan : Telaga Biru Sdn. Bhd.)

Bersama Ustaz Zahazan Mohamed (Pendakwah) akan membincangkan tajuk ‘Ihsan’. Ia bakal mengupas mengenai ihsan menurut Islam.

Ihsan bermaksud membuat sesuatu yang baik. Al-Quran menerangkan dengan meluas ciri-ciri ihsan dan mereka yang bersifat muhsinin (berbuat kebaikan). Antaranya dalam surah Al-Isra’, ayat 7 yang bermaksud :” Jika kamu berbuat baik (bererti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu berbalik kepada dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk memuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid (Baitul Maqdis), sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk menghancurkan apa sahaja yang mereka kuasai dengan sehancur-hancurnya”.

Kedudukan ihsan di sisi Islam penting bagi melengkapkan ciri-ciri keimanan dan keislaman individu dan masyarakat Islam seluruhnya. Namun ada juga yang mengutamakan ihsan lebih tinggi dari kedudukan iman dan Islam.

Dalam hadis yang diriwayatkan al-Bukhari menyatakan malaikat Jibril AS mengajar Rasulullah SAW perihal Rukun Iman, Rukun Islam dan Ihsan. Jika salah satu komponen ini tidak ada atau tidak difahami, maka kita belum menghayati Islam secara sempurna.

Perantara Al-Kuliyyah, Ustaz Mohd Fauzi Mustaffa akan cuba mengajak panelis membincangkan tajuk ini dengan lebih santai dan bermanfaat.

Jangan lupa saksikan siaran langsung Al-Kuliyyah pada Jumaat, 2 Julai 2010 jam 5 hingga 6 petang di TV3.
"BAPA MITHALI"Minggu ini, Al-Kuliyyah akan bersiaran langsung dari Padang MPK2, Kuantan, Pahang.

Sempena sambutan Hari Bapa pada 20 Jun 2010, Ustaz Badli Shah Alauddin (Penolong Pengarah Bahagian Dakwah, Jabatan Agama Islam Pahang) dan Ustaz Rujhan Mohamed Razali (Pendakwah) akan membincangkan tajuk ‘Bapa Mithali’.

Hari Bapa adalah satu hari untuk kaum lelaki dan ahli keluarga meraikan peranan dan jasa seorang bapa. Dipercayai ia bermula pada awal abad ke-12 Masihi. Hari Bapa disambut pada tarikh yang berlainan di seluruh dunia dan disambut dengan pelbagai cara termasuk pemberian hadiah, makan di restoran dan sebagainya.

Di Malaysia, Hari Bapa disambut pada hari Ahad yang ketiga di bulan Jun. Antara negara yang menyambut pada tarikh tersebut ialah Amerika Syarikat, Afrika Selatan, Argentina, Bahamas, Bangladesh, Belanda, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cyprus, Filipina, Greece, Guyana, Hong Kong, India, Ireland, Jamaica, Jepun, Kanada, Malaysia, Malta, Mauritius, Mexico, Pakistan, Panama, Paraguay, Perancis, Peru, Puerto Rico, Singapura, Slovakia, Sri Lanka, Switzerland, Trinidad dan Tobago, Turki, United Kingdom, Venezuela, Zimbabwe.

Alkuliyyah bakal mengupas mengenai peranan dan tanggungjawab seorang bapa selaku ketua keluarga berdasarkan maksud firman Allah SWT dalam surah An-Nisa’ ayat 34 yang bermaksud :”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan kerana mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khuatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Contoh terbaik seorang bapa dan suami adalah Rasulullah S.A.W. dan Baginda bersabda yang bermaksud : "Orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik (pergaulannya) dengan ahli keluarga dan aku adalah yang terbaik dari kalangan kamu dalam pergaulan dengan ahli keluargaku". (Riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)Perantara Al-Kuliyyah, Ustaz Mohd Fauzi Mustaffa akan cuba mengajak kedua-dua panelis membincangkan tajuk ini dengan lebih santai dan bermanfaat.

Jangan lupa saksikan siaran langsung Al-Kuliyyah pada Jumaat, 25 Jun 2010 jam 5 hingga 6 petang di TV3.

Datanglah beramai-ramai ke tapak Jom Heboh TV3 di Padang MPK 2 bagi memeriahkan lagi majlis ilmu ini.
"SYARIAT KENDURI"

Minggu ini, Al-Kuliyyah akan bersiaran langsung dari Studio C, Sri Pentas, Bandar Utama.

Bersama Ustaz Haslin Baharim (Pendakwah) akan membincangkan tajuk ‘Syariat Kenduri’. Ia bakal mengupas mengenai apa yang menjadi tuntutan syariat dalam majlis kenduri dan apa pula yang sekadar adat sahaja.

Sempena musim cuti sekolah ini, Al-Kuliyyah cuba menarik perhatian masyarakat Islam yang ingin mengadakan kenduri perkahwinan supaya dapat menilai antara yang hak dan yang batil.Firman Allah SWT dalam surah Al-Insaan ayat 8 hingga 10 yang bermaksud : “Mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajati dan disukainya, kepada orang miskin dan anak yatim serta orang tawanan,

(Sambil berkata dengan lidah atau dengan hati): “Sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata; kami tidak berkehendakkan sebarang balasan dari kamu atau ucapan terima kasih,

kami sebenarnya takutkan Tuhan kami, takut Ia kenakan kami azab hari yang ada padanya muka orang-orang yang bersalah: masam berkerut-kerut”.Namun Allah SWT tidak melarang umat Islam mengamalkan mana-mana adat selagi ia tidak bertentangan dengan syarak.

Mafhum hadis Rasulullah SAW yang bermaksud : Dari Anas bin Malik RA, Rasulullah SAW melihat ramai wanita dan kanak-kanak kembali dari suatu pesta perkahwinan, lalu beliau berdiri dengan gembira sambil berkata : “Wahai Tuhan! Kamu ini semua termasuk dalam golongan orang-orang yang paling saya cintai”. (Hadis riwayat Bukhari)

Perantara Al-Kuliyyah, Ustaz Mohd Fauzi Mustaffa akan cuba mengajak panelis membincangkan tajuk ini dengan lebih santai dan bermanfaat.

Jangan lupa saksikan siaran langsung Al-Kuliyyah pada Jumaat, 11 Jun 2010 jam 5 hingga 6 petang di TV3.
'PERGI TAK KEMBALI'

Minggu ini, Al-Kuliyyah akan bersiaran langsung dari Studio C, Sri Pentas, Bandar Utama.Bersama Ustaz Mohd Sukki Othman (Pensyarah Kanan Universiti Putra Malaysia) akan membincangkan tajuk ‘Pergi Tak Kembali’. Ia bakal mengupas mengenai kematian menurut Islam.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud : “Sesungguhnya kubur itu, adalah singgahan pertama ke akhirat, sekiranya yang singgah itu terselamat, maka perjalanan selepas daripada itu lebih mudah lagi. Dan jika tidak selamat, maka perjalanan selepas daripada itu lebih sukar lagi.” (Hadis riwayat at-Tirmizi)

Firman Allah SWT dalam surah Ali ‘Imran ayat 185 yang bermaksud : “Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan (ingatlah bahawa) kehidupan di dunia ini (meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya) tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya”.

Perantara Al-Kuliyyah, Ustaz Mohd Fauzi Mustaffa akan cuba mengajak panelis membincangkan tajuk ini dengan lebih santai dan bermanfaat.

Jangan lupa saksikan siaran langsung Al-Kuliyyah pada Jumaat, 4 Jun 2010 jam 5 hingga 6 petang di TV3.
'ORANG SEBELAH' & GAMBAR


ISTANA ARAU, PERLIS


KETIBAAN DYTM RAJA MUDA PERLIS DAN RAJA PUAN MUDA SERTA ANAKANDA DI BALAIRONG SERI
SIARAN LANGSUNG AL-KULIYYAH BERMULA
DARI KIRI : UST. MOHD FAUZI MUSTAFFA, UST. MOHD NIZAM DAN USTAZAH ASNI MANSOR
ANTARA TETAMU KEHORMAT YANG HADIR
UST. FAUZI MENERIMA KURNIA DARIPADA DYTM RAJA MUDA PERLIS


USTAZ MOHD NIZAM


USTAZAH ASNI


WAN FARID WAN MOHAMED (PENERBIT)


KREW PENERBITAN BERGAMBAR BERSAMA PANELIS


DATUK AHMAD A.TALIB MEMBERI UCAPAN TAHNIAH KEPADA PENERBIT


DYTM RAJA MUDA PERLIS PULA MEMBERIKAN TITAH UCAPAN TAHNIAH KEPADA DATUK AHMAD A.TALIB


KREW PENERBITAN, PANELIS DAN DYTM RAJA MUDA DAN RAJA PUAN MUDA SERTA ANAKANDA BERGAMBAR KENANGAN

Jurugambar : Khairul Azhar Ahmad

Minggu ini, Al-Kuliyyah akan bersiaran dari Balairong Seri, Istana Arau, Perlis Indera Kayangan.

'Orang Sebelah’ bakal mengupas mengenai pengertian sebenar jiran, hak mereka dan bagaimana menyuburkan silaturrahim sesama jiran.

Tuntutan kerja, mementingkan diri sendiri dan sikap tidak suka ‘jaga tepi kain orang’, antara sebab hilangnya hubungan baik sesama jiran.

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya : Rasulullah s.a.w bersabda: “Sesiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat, maka hendaklah dia bercakap hanya perkara yang baik atau diam dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat, maka hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Begitu juga sesiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat, maka hendaklah dia memuliakan para tetamunya.”

Panelis minggu ini, Ustaz Nidzam Abdul Kadir (pensyarah UIAM) dan Ustazah Asni Mansor (pendakwah bebas) bakal menghurai permasalahan jiran dan cuba memberikan jalan penyelesaiannya.

Pengacara Al-Kuliyyah, Ustaz Fauzi Mustafa pastinya akan berusaha mengajak kedua-dua panelis agar lebih fokus kepada tajuk perbincangan kali ini.

Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis dan Duli Yang Teramat Mulia Raja Puan Muda Perlis dijadualkan akan mencemar duli bagi menyaksikan siaran langsung Al-Kuliyyah ini pada jam 5 hingga 6 petang, jumaat, 28 Mei 2010.


'ANAK SIAPA'

Minggu ini, Al-Kuliyyah akan bersiaran di Studio C, Sri Pentas, Bandar Utama.

'Anak Siapa' bakal mengupas masalah pembuangan anak di kalangan masyarakat Islam kini. Bagaimana dan mengapa perkara terkutuk ini berlaku dan apa pendekatan Islam bagi menanganinya?

Kes pembuangan anak pastinya berkait rapat dengan kelahiran anak luar nikah akibat zina. Peringatan mengenai keburukan zina amat jelas melalui firman Allah dalam surah Al-Isra' ayat 32 yang bermaksud : "Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat (yang membawa kerosakan)".

Antaranya ia merosakkan nasab keturunan, mengembangkan penyakit yang berbahaya, menimbulkan pergaduhan dan pembunuhan.

Panelis minggu ini, Ustaz Hasrizal Abdul Jamil (Saifulislam) seorang pendakwah dan Haji Hushim Salleh seorang pakar motivasi terkenal tanahair.

Pengacara Al-Kuliyyah, Ustaz Fauzi Mustafa pastinya akan mengajak panelis mencari penyelesaian dan memberi panduan kepada mereka yang terlibat dalam situasi ini.

Jangan lupa saksikan Al-Kuliyyah jumaat ini 21 Mei 2010 jam 5 hingga 6 petang di TV3.


GAMBAR 'KREATIF BERAKHLAK'

Sempena sambutan Hari Belia Negara, Ustaz Zahazan Mohamed(Pendakwah) dan Dr. Irfan Khairi (Jutawan Internet) membincangkan tajuk ‘Kreatif Berakhlak' di Dataran Putra, Putrajaya.

Alhamdulillah. Siaran langsung Al-Kuliyyah berjalan dengan lancar walaupun di tengah kepanasan mentari petang.Gambar sumbangan : Fauzana Aizuddin
susulan tajuk : 'SUSUK'

Atas permintaan ramai, berikut disertakan alamat klinik dan nombor telefon Ustaz Sharhan Shafie :

Pusat Rawatan Islam Sinar Zamdurrani
No. 27-2-1, Jalan 20B / 146
Desa Tasik, Sungai Besi
57000 Kuala Lumpur

Telefon : 017.6955.909 / 017.6499.818 / 012.533.7434

Semoga kita semua diberkati Allah S.W.T. dan dijauhi daripada bala bencana.
'KREATIF BERAKHLAK'

Minggu ini, Al-Kuliyyah akan bersiaran langsung dari Dataran Putra, Putrajaya.

Sempena sambutan Hari Belia Negara, Ustaz Zahazan Mohamed(Pendakwah) dan Dr. Irfan Khairi (Jutawan Internet) akan membincangkan tajuk ‘Kreatif Berakhlak'.

Ia bakal mengupas ciri-ciri belia yang cemerlang bukan sahaja dari segi pencapaian akademik dan sosial, malah turut menampilkan akhlak murni seorang Islam sebagai jati diri.

Baginda S.A.W. bersabda yang bermaksud : “Tidak akan berganjak kaki anak Adam di Hari Kiamat, hingga disoal tentang empat perkara, iaitu usianya dihabiskan pada apa, masa mudanya diperjuangkan untuk apa, sumber hartanya dari mana dan ke mana dibelanjakan dan akhir sekali ilmunya dimanfaatkan untuk apa”. (Riwayat At-Tabrani)

Usia belia dan remaja adalah waktu paling penting dalam kehidupan manusia, ketika inilah manusia diberi kelebihan dari segi kekuatan fizikal dan mental.

Maksud firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 54 : "Allah menciptakan kamu bermula dengan keadaan lemah, selepas keadaan lemah itu Ia menjadikan kamu kuat. Setelah itu Ia menjadikan kamu lemah pula serta tua beruban. Ia menciptakan apa yang dikehendakiNya dan Dialah jua yang Maha Mengetahui lagi Maha Berkuasa.

Perantara Al-Kuliyyah, Ustaz Mohd Fauzi Mustaffa akan cuba mengajak panelis membincangkan tajuk ini dengan lebih santai dan bermanfaat.

Jangan lupa saksikan siaran langsung Al-Kuliyyah pada Jumaat, 14 Mei 2010 jam 5 hingga 6 petang di TV3.

Kepada warga Putrajaya dan sekitarnya, datanglah beramai-ramai memeriahkan majlis ilmu ini.

Terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan kerana sudi menaja Al-Kuliyyah pada minggu ini, khususnya kepada Ustaz Farid Hadi yang bertungkus lumus menjayakannya.
Dataran Putra, Putrajaya


Dataran Putra dan Masjid Putra
GAMBAR 'SUSUK'

Minggu lepas, Al-Kuliyyah bersiaran secara langsung dari Studio C, Sri Pentas.

Tajuk 'Susuk' telah mendapat sambutan yang luarbiasa dan telefon di meja Al-Kuliyyah tidak henti menerima panggilan bagi mengucapkan tahniah di atas persembahan dan kupasan tajuk pada petang itu.

Mereka memuji keberanian Cik Aini (bukan nama sebenar) yang sanggup berkongsi pengalaman hidup beliau, yang memakai susuk dan insaf di atas keterlanjurannya.

Al-Kuliyyah petang itu, secara eksklusif menunjukkan cara mengeluarkan susuk yang dilakukan oleh Ustaz Sharhan Shafie. Untuk makluman, mengeluarkan susuk bukanlah perkara mudah sebagaimana yang telah ditunjukkan.

Kami telah mendapat maklumat daripada pembantu Ustaz Sharhan, Cik Aini telah diberikan rawatan awal dan beberapa amalan sebelum mengeluarkan susuk yang telah dipakainya sekian lama.

Ramai juga yang menelefon bagi mendapatkan nombor telefon Ustaz Sharhan samada bertujuan perubatan atau undangan berceramah.

Kami mengucapkan jutaan terima kasih di atas perhatian dan sokongan umat Islam terhadap rancangan Al-Kuliyyah di TV3.


Wajah terbaru Ustaz Fauzi (Confirm tak pakai susuk)


Ustaz Sharhan Shafie


Cik Aini menceritakan pengalamannya kepada penonton


Ustaz Sharhan dan pembantunya


Proses mengeluarkan susuk di dalam air zamzam


Susuk berlian yang berjaya dikeluarkan


Sebahagian daripada penonton Kumpulan Wanita Islam Kulim, Kedah

Gambar Sumbangan : Rozimalini Abdullah