إعلان

PEMBAHAGIAN JUZ
Urutan pembahagian juz dalam Al Quran:
(Contoh : Juz ke-5 bermula ayat ke-24 dalam Surah An Nisaa')

1 Al Faatihah 1
2 Al Baqarah 142
3 Al Baqarah 253
4 Ali 'Imran 92
5 An Nisaa' 24
6 An Nisaa' 148
7 Al Maa-idah 83
8 Al An'aam 11
9 Al A'raaf 88
10 Al Anfaal 41
11 At Taubah 94
12 Huud 6
13 Yusuf 53
14 Al Hijr 2
15 Al Israa' 1
16 Al Kahfi 75
17 Al Anbiyaa' 1
18 Al Mu'minuun 1
19 Al Furqaan 21
20 An Naml 60
21 Al 'Ankabuut 45
22 Al Ahzab 31
23 Yaasiin 22
24 Az Zumar 32
25 Fushshilat 47
26 Al Ahqaaf 1
27 Adz Dzaariyaat 31
28 Al Mujaadilah 1
29 Al Mulk 1
30 An Naba' 1

PEMODENAN DI MAKKAH

Menara Hotel Jam Diraja Mekah atau dikenali sebagai ABRAJ AL-BAIT dengan ketinggian 601 meter, ia merupakan menara jam tertinggi dan terbesar dunia, mengalahkan struktur menara-menara jam lain yang terkenal di seluruh dunia.Sistem MONOREL Al Mashaaer Al Muqaddassah Metro Southern Line atau Mekah Metro siap sepenuhnya untuk beroperasi.

Perkhidmatan itu sekaligus dapat mengurangi kesesakan jalan raya untuk jemaah bergerak ke padang Arafah bagi melakukan wukuf.

Menurut Penolong Pengurus Stesen Arafah Satu, Yuszaini Mohd Yusop,berbanding tahun lalu operasinya hanya 35 peratus.

HADIS PUASA
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah engkau mendahului Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari, kecuali bagi orang yang terbiasa berpuasa, maka bolehlah ia berpuasa." Muttafaq Alaihi.

Ammar Ibnu Yasir Radliyallaahu 'anhu berkata: Barangsiapa berpuasa pada hari yang meragukan, maka ia telah durhaka kepada Abdul Qasim (Muhammad) Shallallaahu 'alaihi wa Sallam Hadits mu'allaq riwayat Bukhari, Imam Lima menilainya maushul, sedang Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menilainya hadits shahih.

Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila engkau sekalian melihatnya (bulan) berpuasalah, dan apabila engkau sekalian melihatnya (bulan) berbukalah, dan jika awan menutupi kalian maka perkirakanlah." Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Muslim: "Jika awan menutupi kalian maka perkirakanlah tiga puluh hari." Menurut riwayat Bukhari: "Maka sempurnakanlah hitungannya menjadi tigapuluh hari."

Menurut riwayatnya dari hadits Abu Hurairah:

KAABAH : LAMA DAN BARU