إعلان

NABI ADAMManusia sentiasa mengkaji dan mencari hakikat diri.

Tidak pernah puas dan tidak pernah menemui titik akhir asal kejadian manusia.

Manusia tidak akan menemui jawapannya sehingga menerima hakikat bahawa adanya Pencipta.

Yang mencipta itulah yang mengetahui hakikat kejadian diri manusia.

Firman Allah dalam surah al-Mulk ayat 14 yang mafhumnya : “Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya? Sedang ia amat halus urusan tadbirnya, lagi amat mendalam pengetahuannya”.

Menurut al-Quran yang disampaikan melalui rasul-rasul ilahi, kejadian manusia mempunyai dua unsur, jasmani dan rohani.

Proses kejadian Nabi Adam as disebutkan dalam al-Quran dengan jelas.

Allah menciptakan Adam daripada air, tanah, pati tanah, tanah yang liat dan sebati, tanah yang panas dan berbau, tanah yang keras seperti tembikar dan tanah daripada bumi.

Seterusnya Allah swt menyebut dalam al-Quran proses kejadian zuriat keturunan Adam as bermula daripada janin dalam perut sehingga penciptaan bentuk manusia.

Setelah sempurnanya penciptaan jasmani manusia, Allah swt meniupkan roh sebagaimana firmannya dalam surah al-Hijr ayat 29 : “Kemudian apabila Aku sempurnakan kejadiannya, serta aku tiupkan padanya ruh ciptaanKu, hendaklah kamu sujud kepadanya”.

Nabi Adam telah mewariskan kepada anak cucu keturunannya tanggungjawab sebagai khalifah Allah.

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 30 mafhumnya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Setelah ditiupkan ruh, Allah memerintahkan para malaikat dan jin bersujud di hadapan Nabi Adam sebagai penghormatan kepada Baginda.

Kesemua malaikat dan jin memberi penghormatan kepada Nabi Adam kecuali azazil.

Azazil adalah golongan jin yang kemudiannya digelar iblis.

Iblis menolak perintah Allah itu.

Dia menyangka dia lebih mulia daripada Adam.

Adam hanya daripada tanah sedangkan iblis dicipta daripada api.

Keangkuhan iblis mengakibatkan kemurkaan Allah. Kerana itu iblis diusir dari syurga.

Iblis lalu bersumpah akan menyesatkan Adam dan keturunannya.

Dalam surah Sad ayat 79 hingga 83, iblis memohon kepada Allah dipanjangkan umur mereka untuk menyesatkan anak Adam.

Mafhumnya : Iblis berkata “Wahai Tuhanku, jika demikian berilah tempoh kepada ku sehingga ke hari mereka dibangkitkan”.

Allah berfirman : “Dengan permohonanmu itu, maka sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh hingga masa yang ditetapkan”.

Iblis berkata : “Demi kekuasaanmu wahai Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambaMu yang ikhlas”.

Allah menciptakan Siti Hawa untuk menemani Nabi Adam.

Hiduplah mereka dengan aman dan bahagia di dalam syurga.

Syurga yang penuh dengan kenikmatan dan kesenangan. Allah mengurniakan nikmatnya yang berlimpah ruah kecuali mendekati pohon yang dilarang.

Iblis yang mengetahui larangan Allah tersebut, berusaha menggoda Nabi Adam dan siti hawa.

Mereka berjaya mendekati Adam dan menggodanya.

Godaan pertama tidak berjaya sehinggalah Siti Hawa terpengaruh.

Siti Hawa seterusnya meyakinkan Nabi Adam supaya mendekati pohon tersebut.

Iblis akhirnya berjaya menunaikan dendamnya apabila Adam dan Hawa berjaya digoda memakan buah khuldi di syurga.

Akibatnya pasangan manusia pertama itu diturunkan ke dunia.

Nabi Adam diturunkan ke arah matahari terbit dan Siti Hawa ke arah matahari terbenam.

Menurut pendapat ahli sejarah Islam, Nabi Adam diturunkan di bukit Serindit, Sri Lanka dan Siti Hawa di Jeddah, Arab Saudi.

Jeddah, perkataan arab yang membawa maksud nenek.

Sempena turunnya Siti Hawa di sini, masyarakat arab menggelarnya jeddah.

Ia terletak kira-kira 70 kilometer dari Mekah.

Mereka terpisah selama 40 tahun.

Dengan kehendak Allah, Nabi Adam dan Siti Hawa menghadapi penderitaan kerana keingkaran mereka terhadap perintah Allah.

Segala penderitaan tersebut merupakan pengajaran kepada keturunan manusia selepas mereka sehingga hari akhirat.

Inilah padang Arafah yang terletak 22 kilometer dari bandar Mekah.

Di sinilah Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu semula.

Arafah bermaksud pertemuan atau perkenalan.

Ia adalah satu tempat yang mesti dikunjungi umat Islam ketika menunaikan ibadat haji.

Ia menjadi satu rukun daripada rukun haji.

Bermula dari gelincir matahari 9 zulhijjah hingga terbit fajar hari 10 zulhijjah, jemaah haji diwajibkan berada di sini walapun untuk seketika.

Padang Arafah adalah tempat pertama di bumi ini Allah menerima taubat hambanya.
Di Jabal Rahmah, dibina satu tugu peringatan sebagai tempat Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu.

Setelah bertahun-tahun memohon keampunan dan bertaubat di sini,

HADIS HAJIDari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Umrah ke umrah menghapus dosa antara keduanya, dan tidak ada pahala bagi haji mabrur kecuali surga." Muttafaq Alaihi.

Dari 'Aisyah RA bahwa dia bertanya: Wahai Rasulullah, apakah kaum wanita itu diwajibkan jihad? Beliau menjawab: Ya, mereka diwajibkan jihad tanpa perang di dalamnya, iaitu haji dan umrah." Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dengan lafaz menurut riwayatnya. Sanadnya sahih dan asalnya dari sahih Bukhari-Muslim.


Dari Jabir Ibnu Abdullah RA bahwa ada seorang Arab Badwi datang kepada Nabi SAW lalu berkata: Wahai Rasulullah, beritahukanlah aku tentang umrah, apakah ia wajib? Beliau bersabda: "Tidak, namun jika engkau berumrah, itu lebih baik bagimu." Riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Menurut pendapat yang kuat Hadis ini mauquf. Ibnu Adiy mengeluarkan Hadis dari jalan lain yang lemah, dari Jabir RA berupa Hadis marfu': Haji dan umrah adalah wajib.


Anas RA berkata: Ada yang bertanya: Wahai Rasulullah, apakah sabil (jalan) itu? beliau bersabda: "Bekal dan kenderaan." Riwayat Daruquthni. Hadis sahih menurut Hakim. Hadis mursal menurut pendapat yang kuat.

Hadis tersebut juga dikeluarkan oleh Tirmidzi dari Hadis Ibnu Umar. Dalam sanadnya ada kelemahan.

Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW pernah bertemu dengan